RefSeq GCF_000195435.3
Accession number NC_021830.2
DoriC accession number ORI97227605
OriC length 505 nt
OriC AT content 0.691089
The location of oriC region 1136321..1136825 nt
Browse in NCBI
OriC map
OriC sequences
dnaATAGTAACCCCCCTTTTTTATGTAATGTAAATGGATGCTATAAAGTTATCCACAGATAGAAAAAGCCATGGATAAGGTTATCCAAACACTGTTAAAAAATTATCCACAAAGTAAAAATGTATTGTGGATAACTTTAGTTTTCCCCAGCTATATTTCTATTCGACAGGAATTATAATATCAGAAAATCACTCTGATAGCAAGGACTTACAAAATCTATCCACAAAACTGTCCAGATGTGAAAAACGGTTGTCCACAGCCAGTTAACTTGTGTATAACTTGTGTGTAAAGAAATCTGTAACGAAATTGTTAGATTTAATTATCCACAAGCCATTGTGTGTAATTAACCACTAATTGTGTATAAGTTTAAACTAATTGAAAAGGTTATCCACAATAAAAAGGTGTTATTAACTAGTTATCCACACTTTCCGGAAAAGGATTTCATTACGACAATGTGTTAAACTATTTACCAGAATAAGAAAAAAGACAAATAAATGAGGTTGTGAAAA-
dnaATAGTAACCCCCCTTTTTTATGTAATGTAAATGGATGCTATAAAGTTATCCACAGATAGAAAAAGCCATGGATAAGGTTATCCAAACACTGTTAAAAAATTATCCACAAAGTAAAAATGTATTGTGGATAACTTTAGTTTTCCCCAGCTATATTTCTATTCGACAGGAATTATAATATCAGAAAATCACTCTGATAGCAAGGACTTACAAAATCTATCCACAAAACTGTCCAGATGTGAAAAACGGTTGTCCACAGCCAGTTAACTTGTGTATAACTTGTGTGTAAAGAAATCTGTAACGAAATTGTTAGATTTAATTATCCACAAGCCATTGTGTGTAATTAACCACTAATTGTGTATAAGTTTAAACTAATTGAAAAGGTTATCCACAATAAAAAGGTGTTATTAACTAGTTATCCACACTTTCCGGAAAAGGATTTCATTACGACAATGTGTTAAACTATTTACCAGAATAAGAAAAAAGACAAATAAATGAGGTTGTGAAAA-
dnaATAGTAACCCCCCTTTTTTATGTAATGTAAATGGATGCTATAAAGTTATCCACAGATAGAAAAAGCCATGGATAAGGTTATCCAAACACTGTTAAAAAATTATCCACAAAGTAAAAATGTATTGTGGATAACTTTAGTTTTCCCCAGCTATATTTCTATTCGACAGGAATTATAATATCAGAAAATCACTCTGATAGCAAGGACTTACAAAATCTATCCACAAAACTGTCCAGATGTGAAAAACGGTTGTCCACAGCCAGTTAACTTGTGTATAACTTGTGTGTAAAGAAATCTGTAACGAAATTGTTAGATTTAATTATCCACAAGCCATTGTGTGTAATTAACCACTAATTGTGTATAAGTTTAAACTAATTGAAAAGGTTATCCACAATAAAAAGGTGTTATTAACTAGTTATCCACACTTTCCGGAAAAGGATTTCATTACGACAATGTGTTAAACTATTTACCAGAATAAGAAAAAAGACAAATAAATGAGGTTGTGAAAA-
dnaATAGTAACCCCCCTTTTTTATGTAATGTAAATGGATGCTATAAAGTTATCCACAGATAGAAAAAGCCATGGATAAGGTTATCCAAACACTGTTAAAAAATTATCCACAAAGTAAAAATGTATTGTGGATAACTTTAGTTTTCCCCAGCTATATTTCTATTCGACAGGAATTATAATATCAGAAAATCACTCTGATAGCAAGGACTTACAAAATCTATCCACAAAACTGTCCAGATGTGAAAAACGGTTGTCCACAGCCAGTTAACTTGTGTATAACTTGTGTGTAAAGAAATCTGTAACGAAATTGTTAGATTTAATTATCCACAAGCCATTGTGTGTAATTAACCACTAATTGTGTATAAGTTTAAACTAATTGAAAAGGTTATCCACAATAAAAAGGTGTTATTAACTAGTTATCCACACTTTCCGGAAAAGGATTTCATTACGACAATGTGTTAAACTATTTACCAGAATAAGAAAAAAGACAAATAAATGAGGTTGTGAAAA-
dnaATAGTAACCCCCCTTTTTTATGTAATGTAAATGGATGCTATAAAGTTATCCACAGATAGAAAAAGCCATGGATAAGGTTATCCAAACACTGTTAAAAAATTATCCACAAAGTAAAAATGTATTGTGGATAACTTTAGTTTTCCCCAGCTATATTTCTATTCGACAGGAATTATAATATCAGAAAATCACTCTGATAGCAAGGACTTACAAAATCTATCCACAAAACTGTCCAGATGTGAAAAACGGTTGTCCACAGCCAGTTAACTTGTGTATAACTTGTGTGTAAAGAAATCTGTAACGAAATTGTTAGATTTAATTATCCACAAGCCATTGTGTGTAATTAACCACTAATTGTGTATAAGTTTAAACTAATTGAAAAGGTTATCCACAATAAAAAGGTGTTATTAACTAGTTATCCACACTTTCCGGAAAAGGATTTCATTACGACAATGTGTTAAACTATTTACCAGAATAAGAAAAAAGACAAATAAATGAGGTTGTGAAAA-
dnaATAGTAACCCCCCTTTTTTATGTAATGTAAATGGATGCTATAAAGTTATCCACAGATAGAAAAAGCCATGGATAAGGTTATCCAAACACTGTTAAAAAATTATCCACAAAGTAAAAATGTATTGTGGATAACTTTAGTTTTCCCCAGCTATATTTCTATTCGACAGGAATTATAATATCAGAAAATCACTCTGATAGCAAGGACTTACAAAATCTATCCACAAAACTGTCCAGATGTGAAAAACGGTTGTCCACAGCCAGTTAACTTGTGTATAACTTGTGTGTAAAGAAATCTGTAACGAAATTGTTAGATTTAATTATCCACAAGCCATTGTGTGTAATTAACCACTAATTGTGTATAAGTTTAAACTAATTGAAAAGGTTATCCACAATAAAAAGGTGTTATTAACTAGTTATCCACACTTTCCGGAAAAGGATTTCATTACGACAATGTGTTAAACTATTTACCAGAATAAGAAAAAAGACAAATAAATGAGGTTGTGAAAA-
dnaATAGTAACCCCCCTTTTTTATGTAATGTAAATGGATGCTATAAAGTTATCCACAGATAGAAAAAGCCATGGATAAGGTTATCCAAACACTGTTAAAAAATTATCCACAAAGTAAAAATGTATTGTGGATAACTTTAGTTTTCCCCAGCTATATTTCTATTCGACAGGAATTATAATATCAGAAAATCACTCTGATAGCAAGGACTTACAAAATCTATCCACAAAACTGTCCAGATGTGAAAAACGGTTGTCCACAGCCAGTTAACTTGTGTATAACTTGTGTGTAAAGAAATCTGTAACGAAATTGTTAGATTTAATTATCCACAAGCCATTGTGTGTAATTAACCACTAATTGTGTATAAGTTTAAACTAATTGAAAAGGTTATCCACAATAAAAAGGTGTTATTAACTAGTTATCCACACTTTCCGGAAAAGGATTTCATTACGACAATGTGTTAAACTATTTACCAGAATAAGAAAAAAGACAAATAAATGAGGTTGTGAAAA-
dnaaTAGTAACCCCCCTTTTTTATGTAATGTAAATGGATGCTATAAAGTTATCCACAGATAGAAAAAGCCATGGATAAGGTTATCCAAACACTGTTAAAAAATTATCCACAAAGTAAAAATGTATTGTGGATAACTTTAGTTTTCCCCAGCTATATTTCTATTCGACAGGAATTATAATATCAGAAAATCACTCTGATAGCAAGGACTTACAAAATCTATCCACAAAACTGTCCAGATGTGAAAAACGGTTGTCCACAGCCAGTTAACTTGTGTATAACTTGTGTGTAAAGAAATCTGTAACGAAATTGTTAGATTTAATTATCCACAAGCCATTGTGTGTAATTAACCACTAATTGTGTATAAGTTTAAACTAATTGAAAAGGTTATCCACAATAAAAAGGTGTTATTAACTAGTTATCCACACTTTCCGGAAAAGGATTTCATTACGACAATGTGTTAAACTATTTACCAGAATAAGAAAAAAGACAAATAAATGAGGTTGTGAAAA-
dnaATAGTAACCCCCCTTTTTTATGTAATGTAAATGGATGCTATAAAGTTATCCACAGATAGAAAAAGCCATGGATAAGGTTATCCAAACACTGTTAAAAAATTATCCACAAAGTAAAAATGTATTGTGGATAACTTTAGTTTTCCCCAGCTATATTTCTATTCGACAGGAATTATAATATCAGAAAATCACTCTGATAGCAAGGACTTACAAAATCTATCCACAAAACTGTCCAGATGTGAAAAACGGTTGTCCACAGCCAGTTAACTTGTGTATAACTTGTGTGTAAAGAAATCTGTAACGAAATTGTTAGATTTAATTATCCACAAGCCATTGTGTGTAATTAACCACTAATTGTGTATAAGTTTAAACTAATTGAAAAGGTTATCCACAATAAAAAGGTGTTATTAACTAGTTATCCACACTTTCCGGAAAAGGATTTCATTACGACAATGTGTTAAACTATTTACCAGAATAAGAAAAAAGACAAATAAATGAGGTTGTGAAAA-
dnaATAGTAACCCCCCTTTTTTATGTAATGTAAATGGATGCTATAAAGTTATCCACAGATAGAAAAAGCCATGGATAAGGTTATCCAAACACTGTTAAAAAATTATCCACAAAGTAAAAATGTATTGTGGATAACTTTAGTTTTCCCCAGCTATATTTCTATTCGACAGGAATTATAATATCAGAAAATCACTCTGATAGCAAGGACTTACAAAATCTATCCACAAAACTGTCCAGATGTGAAAAACGGTTGTCCACAGCCAGTTAACTTGTGTATAACTTGTGTGTAAAGAAATCTGTAACGAAATTGTTAGATTTAATTATCCACAAGCCATTGTGTGTAATTAACCACTAATTGTGTATAAGTTTAAACTAATTGAAAAGGTTATCCACAATAAAAAGGTGTTATTAACTAGTTATCCACACTTTCCGGAAAAGGATTTCATTACGACAATGTGTTAAACTATTTACCAGAATAAGAAAAAAGACAAATAAATGAGGTTGTGAAAA-
dnaATAGTAACCCCCCTTTTTTATGTAATGTAAATGGATGCTATAAAGTTATCCACAGATAGAAAAAGCCATGGATAAGGTTATCCAAACACTGTTAAAAAATTATCCACAAAGTAAAAATGTATTGTGGATAACTTTAGTTTTCCCCAGCTATATTTCTATTCGACAGGAATTATAATATCAGAAAATCACTCTGATAGCAAGGACTTACAAAATCTATCCACAAAACTGTCCAGATGTGAAAAACGGTTGTCCACAGCCAGTTAACTTGTGTATAACTTGTGTGTAAAGAAATCTGTAACGAAATTGTTAGATTTAATTATCCACAAGCCATTGTGTGTAATTAACCACTAATTGTGTATAAGTTTAAACTAATTGAAAAGGTTATCCACAATAAAAAGGTGTTATTAACTAGTTATCCACACTTTCCGGAAAAGGATTTCATTACGACAATGTGTTAAACTATTTACCAGAATAAGAAAAAAGACAAATAAATGAGGTTGTGAAAA-

5'-DnaA box-3'      3'-DnaA box-5'     Spacer     DnaA-trio            ATP-DnaA box
AT-rich region     GATC   CtrA binding motif     Fis binding site     IHF binding site
The information of repeat sequences

Motif RGTTATCCACA

StartP-valueSite
3791.44e-07TAATTGAAAAGGTTATCCACAATAAAAAGGT
2442.02e-07TGTGAAAAACGGTTGTCCACAGCCAGTTAAC
4105.62e-07GTTATTAACTAGTTATCCACACTTTCCGGAA
435.62e-07GATGCTATAAAGTTATCCACAGATAGAAAAA
751.07e-06CCATGGATAAGGTTATCCAAACACTGTTAAA

Motif TTGTGTRTAA

StartP-valueSite
3301.42e-06CCACAAGCCATTGTGTGTAATTAACCACTA
2761.42e-06TGTGTATAACTTGTGTGTAAAGAAATCTGT
3514.98e-06TAACCACTAATTGTGTATAAGTTTAAACTA
2654.98e-06GCCAGTTAACTTGTGTATAACTTGTGTGTA
1217.53e-06TAAAAATGTATTGTGGATAACTTTAGTTTT

Motif AAYTATCCACA

StartP-valueSite
3141.80e-06TGTTAGATTTAATTATCCACAAGCCATTGTG
971.80e-06ACTGTTAAAAAATTATCCACAAAGTAAAAAT
2114.11e-06GACTTACAAAATCTATCCACAAAACTGTCCA
2237.95e-06CTATCCACAAAACTGTCCAGATGTGAAAAAC
1359.99e-06GGATAACTTTAGTTTTCCCCAGCTATATTTC

Distribution of genes on leading or lagging strand
Distribution of nucleotide on leading or lagging strand
The result of BLAST Download

subject_id identity aln_length mismatches gaps q_start q_end s_start s_end e_value bit_score
ORI96010293 100.0 505 0 0 1 505 505 1 0.0 933
ORI96010285 100.0 505 0 0 1 505 505 1 0.0 933
ORI96010279 100.0 505 0 0 1 505 505 1 0.0 933
ORI96010281 99.802 505 1 0 1 505 505 1 0.0 928
ORI96010189 99.802 505 1 0 1 505 505 1 0.0 928
ORI93010531 99.802 505 1 0 1 505 505 1 0.0 928
ORI10010037 99.802 505 1 0 1 505 505 1 0.0 928
ORI96010283 99.802 505 0 1 1 505 504 1 0.0 926
ORI96010311 99.604 505 1 1 1 505 504 1 0.0 920
ORI96010130 97.628 506 9 3 1 505 504 1 0.0 865
ORI96010125 97.628 506 9 3 1 505 504 1 0.0 865
ORI92710462 97.628 506 9 3 1 505 1 504 0.0 865
ORI96010291 97.431 506 9 4 1 505 503 1 0.0 859
ORI96010295 97.233 506 11 3 1 505 504 1 0.0 854
ORI96010133 97.233 506 11 3 1 505 504 1 0.0 854
ORI96010297 97.036 506 12 3 1 505 504 1 0.0 848
ORI96010139 97.036 506 12 3 1 505 504 1 0.0 848
ORI96010289 96.838 506 13 3 1 505 504 1 0.0 843
ORI96010287 96.838 506 13 3 1 505 504 1 0.0 843
ORI96010137 96.838 506 13 3 1 505 709 206 0.0 843
ORI96010135 96.838 506 13 3 1 505 504 1 0.0 843
ORI93010634 96.838 506 13 3 1 505 1 504 0.0 843
ORI93010632 96.838 506 13 3 1 505 1 504 0.0 843
ORI10010048 96.838 506 13 3 1 505 504 1 0.0 843
ORI10010050 95.472 508 18 4 1 505 506 1 0.0 806
ORI50010245 93.491 507 28 5 1 505 504 1 0.0 749
ORI95010923 91.321 507 38 6 1 504 504 1 0.0 688
ORI93010644 90.57 509 41 7 1 505 506 1 0.0 667