RefSeq NZ_CP012172.1
DoriC accession number aORI10010339
OriC length 667 nt
OriC AT content 0.4318
The location of oriC region 2191213..346 nt
Browse in NCBI
OriC map
OriC sequences
TCGTGAAGGTGAACCGCGTAACGGTGAAGTGGACCGGCCGGGATTTGAACCCGGGACCTCGCGGATGCCAACCGCGCACTCTTCCAGGCTGAGCTACCGGCCCAGTATAAGATACTGTTAGTCTGTTTATAAATCTACCAGCTTAGGGAGTCCAGACTATCTAGTAGATGTTCGCAGTAACTATGTAATGTAGGGATTTCAAACGCCGAACACTTTGTAACTTGAACTATACATGTCCCCATTTTCAAAAAAAGTTCTAGAAATAATTTATACCTAAATGACGACATAATGCAATGTAACAGCAGTTTATCAAGGCTGATTATTATCAAGGCTGATTTTTATTTTATGAGTATATCTGAAATAGTGAAGAAAGAGGAAACAAAACCGACGCTCCCTGAACCTCTGCAAACCATTATATCACGCTTCGCAGAGACCCCTTCATTTCCTCTGGAAACACTCGGTTTTGGCTTCTCAACTCTTCTCTCACCCTTTTATACAAACCGTTTCTTTCGCCCTCTCCACTCTCTAGTTCACTAACTTTCTCCAGTGGAAACAGAGGGGTGTCTCCACTTTCCAAACTTTCTCCAGTGGAAACAGAGGGGTTATTTACTCCCCGGTTAAAGCCAGTCCGAATCCTTAAAATCAGTAGAGATCAAGTACAACCAAT
TCGTGAAGGTGAACCGCGTAACGGTGAAGTGGACCGGCCGGGATTTGAACCCGGGACCTCGCGGATGCCAACCGCGCACTCTTCCAGGCTGAGCTACCGGCCCAGTATAAGATACTGTTAGTCTGTTTATAAATCTACCAGCTTAGGGAGTCCAGACTATCTAGTAGATGTTCGCAGTAACTATGTAATGTAGGGATTTCAAACGCCGAACACTTTGTAACTTGAACTATACATGTCCCCATTTTCAAAAAAAGTTCTAGAAATAATTTATACCTAAATGACGACATAATGCAATGTAACAGCAGTTTATCAAGGCTGATTATTATCAAGGCTGATTTTTATTTTATGAGTATATCTGAAATAGTGAAGAAAGAGGAAACAAAACCGACGCTCCCTGAACCTCTGCAAACCATTATATCACGCTTCGCAGAGACCCCTTCATTTCCTCTGGAAACACTCGGTTTTGGCTTCTCAACTCTTCTCTCACCCTTTTATACAAACCGTTTCTTTCGCCCTCTCCACTCTCTAGTTCACTAACTTTCTCCAGTGGAAACAGAGGGGTGTCTCCACTTTCCAAACTTTCTCCAGTGGAAACAGAGGGGTTATTTACTCCCCGGTTAAAGCCAGTCCGAATCCTTAAAATCAGTAGAGATCAAGTACAACCAAT
TCGTGAAGGTGAACCGCGTAACGGTGAAGTGGACCGGCCGGGATTTGAACCCGGGACCTCGCGGATGCCAACCGCGCACTCTTCCAGGCTGAGCTACCGGCCCAGTATAAGATACTGTTAGTCTGTTTATAAATCTACCAGCTTAGGGAGTCCAGACTATCTAGTAGATGTTCGCAGTAACTATGTAATGTAGGGATTTCAAACGCCGAACACTTTGTAACTTGAACTATACATGTCCCCATTTTCAAAAAAAGTTCTAGAAATAATTTATACCTAAATGACGACATAATGCAATGTAACAGCAGTTTATCAAGGCTGATTATTATCAAGGCTGATTTTTATTTTATGAGTATATCTGAAATAGTGAAGAAAGAGGAAACAAAACCGACGCTCCCTGAACCTCTGCAAACCATTATATCACGCTTCGCAGAGACCCCTTCATTTCCTCTGGAAACACTCGGTTTTGGCTTCTCAACTCTTCTCTCACCCTTTTATACAAACCGTTTCTTTCGCCCTCTCCACTCTCTAGTTCACTAACTTTCTCCAGTGGAAACAGAGGGGTGTCTCCACTTTCCAAACTTTCTCCAGTGGAAACAGAGGGGTTATTTACTCCCCGGTTAAAGCCAGTCCGAATCCTTAAAATCAGTAGAGATCAAGTACAACCAAT

ORB     AT-rich region
The information of repeat sequences

Motif TCCAGTGGAAACASHGGGDTT

StartP-valueSite
5848.25e-14CCAAACTTTCTCCAGTGGAAACAGAGGGGTTATTTACTCCC
5435.36e-13ACTAACTTTCTCCAGTGGAAACAGAGGGGTGTCTCCACTTT
4445.36e-10CCCCTTCATTTCCTCTGGAAACACTCGGTTTTGGCTTCTCA
251.09e-09CGCGTAACGGTGAAGTGGACCGGCCGGGATTTGAACCCGGG

Motif TCMAGGCTGA

StartP-valueSite
3267.49e-07CTGATTATTATCAAGGCTGATTTTTATTTT
3107.49e-07CAGCAGTTTATCAAGGCTGATTATTATCAA
831.38e-06CGCGCACTCTTCCAGGCTGAGCTACCGGCC

Motif TCGYGRAKGYSAACCGCG

StartP-valueSite
596.38e-11ACCCGGGACCTCGCGGATGCCAACCGCGCACTCTTCCA
16.38e-11.TCGTGAAGGTGAACCGCGTAACGGTGAA

The result of BLAST Download

subject_id identity aln_length mismatches gaps q_start q_end s_start s_end e_value bit_score
aORI10010340 100.0 667 0 0 1 667 1 667 0.0 1232
aORI10010339 100.0 667 0 0 1 667 1 667 0.0 1232
aORI10010343 99.85 667 1 0 1 667 1 667 0.0 1227
aORI10010342 99.85 667 1 0 1 667 1 667 0.0 1227
aORI10010341 99.4 667 2 1 1 667 1 665 0.0 1208
aORI10010043 97.601 667 0 1 1 667 1 651 0.0 1129
aORI10010100 90.351 114 5 5 30 140 639 749 3.87e-36 145
aORI10010100 89.286 84 7 2 540 622 886 968 6.56e-24 104
aORI10010356 97.403 77 2 0 28 104 403 327 3.01e-32 132
aORI10010353 97.403 77 2 0 28 104 403 327 3.01e-32 132
aORI10010350 97.403 77 2 0 28 104 403 327 3.01e-32 132
aORI10010347 97.403 77 2 0 28 104 403 327 3.01e-32 132
aORI10010344 97.403 77 2 0 28 104 403 327 3.01e-32 132
aORI10010196 97.403 77 2 0 28 104 403 327 3.01e-32 132
aORI10010193 97.403 77 2 0 28 104 403 327 3.01e-32 132
aORI10010024 97.403 77 2 0 28 104 403 327 3.01e-32 132
aORI10010264 96.104 77 3 0 28 104 402 326 1.4e-30 126
aORI10010384 96.053 76 3 0 29 104 299 374 5.04e-30 124
aORI10010368 94.872 78 3 1 26 103 200 124 6.52e-29 121
aORI10010359 94.805 77 4 0 27 103 531 455 6.52e-29 121
aORI10010337 94.805 77 4 0 27 103 531 455 6.52e-29 121
aORI10010334 94.805 77 4 0 27 103 531 455 6.52e-29 121
aORI10010331 94.805 77 4 0 27 103 531 455 6.52e-29 121
aORI10010110 94.805 77 4 0 27 103 531 455 6.52e-29 121
aORI10010010 94.805 77 4 0 27 103 531 455 6.52e-29 121
aORI10010269 94.667 75 4 0 29 103 4 78 8.43e-28 117
aORI10010117 94.667 75 4 0 29 103 4 78 8.43e-28 117
aORI10010114 94.667 75 4 0 29 103 4 78 8.43e-28 117
aORI10010089 94.667 75 4 0 29 103 4 78 8.43e-28 117
aORI10010077 94.667 75 4 0 29 103 4 78 8.43e-28 117
aORI10010074 94.667 75 4 0 29 103 4 78 8.43e-28 117
aORI10010071 94.667 75 4 0 29 103 384 310 8.43e-28 117
aORI10010068 94.667 75 4 0 29 103 4 78 8.43e-28 117
aORI10010065 94.667 75 4 0 29 103 4 78 8.43e-28 117
aORI10010062 94.667 75 4 0 29 103 4 78 8.43e-28 117
aORI10010013 93.506 77 5 0 28 104 189 113 3.03e-27 115
aORI10010103 90.123 81 8 0 28 108 341 261 1.82e-24 106
aORI10010099 92.0 75 6 0 30 104 574 500 1.82e-24 106
aORI10010099 94.737 38 1 1 28 64 258 221 5.18e-10 58
aORI10010363 89.655 58 6 0 51 108 524 467 5.14e-15 75
aORI10010357 100.0 29 0 0 76 104 15 43 6.7e-09 55
aORI10010354 100.0 29 0 0 76 104 15 43 6.7e-09 55
aORI10010351 100.0 29 0 0 76 104 15 43 6.7e-09 55
aORI10010348 100.0 29 0 0 76 104 15 43 6.7e-09 55
aORI10010345 100.0 29 0 0 76 104 15 43 6.7e-09 55