RefSeq GCF_000230655.2
Accession number NC_023151.1
DoriC accession number ORI97227406
OriC length 557 nt
OriC AT content 0.653501
The location of oriC region 788105..788661 nt
Browse in NCBI
OriC map
OriC sequences
-AACTCTATACCTCCTTTTTGTTGAATTTGTGTGATTTATAGAGAAAATCTTATTAACTGAAACTAAAATGGTAGGTTTAGTGGTAGGTTTTGTGTACATTTTGTAGTATCTGAGTTTTAAATACATACCATATATTGTATTAAATAGACAAACAATTGCATGAAACTGAATATATGCAAAGCAAACCTACCACCAAACTCTGTATTGACCATTTTAGGACAACTTCAGTGTGGTAGGTTTCTGAATCTCTCATCAATAGACTATTTTAGTCTTTACAAACAATATTACCGTTCAGATTCAAGATTCTACAACGTCCTTTTAATGAGCGTTACAGAAAACCTACCACCTAAAATCCAGTATCCAAGCCGATTTCAGAGAAACCTACCACTTACCTACCACTTACCTACCACCCGGGTGGTAAGTTGCAGACATCATTAAAAGCCTCATCAGAAGCCTGTTCAAAAATTTCAATACTCGAAACCTACCACCTGCGTCCCCTATTATTTACTACTACTAATAATAGCAGTATAATTGATCCTGAAAAGAGGTGATAGAAA-
-AACTCTATACCTCCTTTTTGTTGAATTTGTGTGATTTATAGAGAAAATCTTATTAACTGAAACTAAAATGGTAGGTTTAGTGGTAGGTTTTGTGTACATTTTGTAGTATCTGAGTTTTAAATACATACCATATATTGTATTAAATAGACAAACAATTGCATGAAACTGAATATATGCAAAGCAAACCTACCACCAAACTCTGTATTGACCATTTTAGGACAACTTCAGTGTGGTAGGTTTCTGAATCTCTCATCAATAGACTATTTTAGTCTTTACAAACAATATTACCGTTCAGATTCAAGATTCTACAACGTCCTTTTAATGAGCGTTACAGAAAACCTACCACCTAAAATCCAGTATCCAAGCCGATTTCAGAGAAACCTACCACTTACCTACCACTTACCTACCACCCGGGTGGTAAGTTGCAGACATCATTAAAAGCCTCATCAGAAGCCTGTTCAAAAATTTCAATACTCGAAACCTACCACCTGCGTCCCCTATTATTTACTACTACTAATAATAGCAGTATAATTGATCCTGAAAAGAGGTGATAGAAA-
-AACTCTATACCTCCTTTTTGTTGAATTTGTGTGATTTATAGAGAAAATCTTATTAACTGAAACTAAAATGGTAGGTTTAGTGGTAGGTTTTGTGTACATTTTGTAGTATCTGAGTTTTAAATACATACCATATATTGTATTAAATAGACAAACAATTGCATGAAACTGAATATATGCAAAGCAAACCTACCACCAAACTCTGTATTGACCATTTTAGGACAACTTCAGTGTGGTAGGTTTCTGAATCTCTCATCAATAGACTATTTTAGTCTTTACAAACAATATTACCGTTCAGATTCAAGATTCTACAACGTCCTTTTAATGAGCGTTACAGAAAACCTACCACCTAAAATCCAGTATCCAAGCCGATTTCAGAGAAACCTACCACTTACCTACCACTTACCTACCACCCGGGTGGTAAGTTGCAGACATCATTAAAAGCCTCATCAGAAGCCTGTTCAAAAATTTCAATACTCGAAACCTACCACCTGCGTCCCCTATTATTTACTACTACTAATAATAGCAGTATAATTGATCCTGAAAAGAGGTGATAGAAA-
-AACTCTATACCTCCTTTTTGTTGAATTTGTGTGATTTATAGAGAAAATCTTATTAACTGAAACTAAAATGGTAGGTTTAGTGGTAGGTTTTGTGTACATTTTGTAGTATCTGAGTTTTAAATACATACCATATATTGTATTAAATAGACAAACAATTGCATGAAACTGAATATATGCAAAGCAAACCTACCACCAAACTCTGTATTGACCATTTTAGGACAACTTCAGTGTGGTAGGTTTCTGAATCTCTCATCAATAGACTATTTTAGTCTTTACAAACAATATTACCGTTCAGATTCAAGATTCTACAACGTCCTTTTAATGAGCGTTACAGAAAACCTACCACCTAAAATCCAGTATCCAAGCCGATTTCAGAGAAACCTACCACTTACCTACCACTTACCTACCACCCGGGTGGTAAGTTGCAGACATCATTAAAAGCCTCATCAGAAGCCTGTTCAAAAATTTCAATACTCGAAACCTACCACCTGCGTCCCCTATTATTTACTACTACTAATAATAGCAGTATAATTGATCCTGAAAAGAGGTGATAGAAA-
-AACTCTATACCTCCTTTTTGTTGAATTTGTGTGATTTATAGAGAAAATCTTATTAACTGAAACTAAAATGGTAGGTTTAGTGGTAGGTTTTGTGTACATTTTGTAGTATCTGAGTTTTAAATACATACCATATATTGTATTAAATAGACAAACAATTGCATGAAACTGAATATATGCAAAGCAAACCTACCACCAAACTCTGTATTGACCATTTTAGGACAACTTCAGTGTGGTAGGTTTCTGAATCTCTCATCAATAGACTATTTTAGTCTTTACAAACAATATTACCGTTCAGATTCAAGATTCTACAACGTCCTTTTAATGAGCGTTACAGAAAACCTACCACCTAAAATCCAGTATCCAAGCCGATTTCAGAGAAACCTACCACTTACCTACCACTTACCTACCACCCGGGTGGTAAGTTGCAGACATCATTAAAAGCCTCATCAGAAGCCTGTTCAAAAATTTCAATACTCGAAACCTACCACCTGCGTCCCCTATTATTTACTACTACTAATAATAGCAGTATAATTGATCCTGAAAAGAGGTGATAGAAA-
-AACTCTATACCTCCTTTTTGTTGAATTTGTGTGATTTATAGAGAAAATCTTATTAACTGAAACTAAAATGGTAGGTTTAGTGGTAGGTTTTGTGTACATTTTGTAGTATCTGAGTTTTAAATACATACCATATATTGTATTAAATAGACAAACAATTGCATGAAACTGAATATATGCAAAGCAAACCTACCACCAAACTCTGTATTGACCATTTTAGGACAACTTCAGTGTGGTAGGTTTCTGAATCTCTCATCAATAGACTATTTTAGTCTTTACAAACAATATTACCGTTCAGATTCAAGATTCTACAACGTCCTTTTAATGAGCGTTACAGAAAACCTACCACCTAAAATCCAGTATCCAAGCCGATTTCAGAGAAACCTACCACTTACCTACCACTTACCTACCACCCGGGTGGTAAGTTGCAGACATCATTAAAAGCCTCATCAGAAGCCTGTTCAAAAATTTCAATACTCGAAACCTACCACCTGCGTCCCCTATTATTTACTACTACTAATAATAGCAGTATAATTGATCCTGAAAAGAGGTGATAGAAA-
-AACTCTATACCTCCTTTTTGTTGAATTTGTGTGATTTATAGAGAAAATCTTATTAACTGAAACTAAAATGGTAGGTTTAGTGGTAGGTTTTGTGTACATTTTGTAGTATCTGAGTTTTAAATACATACCATATATTGTATTAAATAGACAAACAATTGCATGAAACTGAATATATGCAAAGCAAACCTACCACCAAACTCTGTATTGACCATTTTAGGACAACTTCAGTGTGGTAGGTTTCTGAATCTCTCATCAATAGACTATTTTAGTCTTTACAAACAATATTACCGTTCAGATTCAAGATTCTACAACGTCCTTTTAATGAGCGTTACAGAAAACCTACCACCTAAAATCCAGTATCCAAGCCGATTTCAGAGAAACCTACCACTTACCTACCACTTACCTACCACCCGGGTGGTAAGTTGCAGACATCATTAAAAGCCTCATCAGAAGCCTGTTCAAAAATTTCAATACTCGAAACCTACCACCTGCGTCCCCTATTATTTACTACTACTAATAATAGCAGTATAATTGATCCTGAAAAGAGGTGATAGAAA-
-AACTCTATACCTCCTTTTTGTTGAATTTGTGTGATTTATAGAGAAAATCTTATTAACTGAAACTAAAATGGTAGGTTTAGTGGTAGGTTTTGTGTACATTTTGTAGTATCTGAGTTTTAAATACATACCATATATTGTATTAAATAGACAAACAATTGCATGAAACTGAATATATGCAAAGCAAACCTACCACCAAACTCTGTATTGACCATTTTAGGACAACTTCAGTGTGGTAGGTTTCTGAATCTCTCATCAATAGACTATTTTAGTCTTTACAAACAATATTACCGTTCAGATTCAAGATTCTACAACGTCCTTTTAATGAGCGTTACAGAAAACCTACCACCTAAAATCCAGTATCCAAGCCGATTTCAGAGAAACCTACCACTTACCTACCACTTACCTACCACCCGGGTGGTAAGTTGCAGACATCATTAAAAGCCTCATCAGAAGCCTGTTCAAAAATTTCAATACTCGAAACCTACCACCTGCGTCCCCTATTATTTACTACTACTAATAATAGCAGTATAATTGATCCTGAAAAGAGGTGATAGAAA-
-AACTCTATACCTCCTTTTTGTTGAATTTGTGTGATTTATAGAGAAAATCTTATTAACTGAAACTAAAATGGTAGGTTTAGTGGTAGGTTTTGTGTACATTTTGTAGTATCTGAGTTTTAAATACATACCATATATTGTATTAAATAGACAAACAATTGCATGAAACTGAATATATGCAAAGCAAACCTACCACCAAACTCTGTATTGACCATTTTAGGACAACTTCAGTGTGGTAGGTTTCTGAATCTCTCATCAATAGACTATTTTAGTCTTTACAAACAATATTACCGTTCAGATTCAAGATTCTACAACGTCCTTTTAATGAGCGTTACAGAAAACCTACCACCTAAAATCCAGTATCCAAGCCGATTTCAGAGAAACCTACCACTTACCTACCACTTACCTACCACCCGGGTGGTAAGTTGCAGACATCATTAAAAGCCTCATCAGAAGCCTGTTCAAAAATTTCAATACTCGAAACCTACCACCTGCGTCCCCTATTATTTACTACTACTAATAATAGCAGTATAATTGATCCTGAAAAGAGGTGATAGAAA-
-AACTCTATACCTCCTTTTTGTTGAATTTGTGTGATTTATAGAGAAAATCTTATTAACTGAAACTAAAATGGTAGGTTTAGTGGTAGGTTTTGTGTACATTTTGTAGTATCTGAGTTTTAAATACATACCATATATTGTATTAAATAGACAAACAATTGCATGAAACTGAATATATGCAAAGCAAACCTACCACCAAACTCTGTATTGACCATTTTAGGACAACTTCAGTGTGGTAGGTTTCTGAATCTCTCATCAATAGACTATTTTAGTCTTTACAAACAATATTACCGTTCAGATTCAAGATTCTACAACGTCCTTTTAATGAGCGTTACAGAAAACCTACCACCTAAAATCCAGTATCCAAGCCGATTTCAGAGAAACCTACCACTTACCTACCACTTACCTACCACCCGGGTGGTAAGTTGCAGACATCATTAAAAGCCTCATCAGAAGCCTGTTCAAAAATTTCAATACTCGAAACCTACCACCTGCGTCCCCTATTATTTACTACTACTAATAATAGCAGTATAATTGATCCTGAAAAGAGGTGATAGAAA-
-AACTCTATACCTCCTTTTTGTTGAATTTGTGTGATTTATAGAGAAAATCTTATTAACTGAAACTAAAATGGTAGGTTTAGTGGTAGGTTTTGTGTACATTTTGTAGTATCTGAGTTTTAAATACATACCATATATTGTATTAAATAGACAAACAATTGCATGAAACTGAATATATGCAAAGCAAACCTACCACCAAACTCTGTATTGACCATTTTAGGACAACTTCAGTGTGGTAGGTTTCTGAATCTCTCATCAATAGACTATTTTAGTCTTTACAAACAATATTACCGTTCAGATTCAAGATTCTACAACGTCCTTTTAATGAGCGTTACAGAAAACCTACCACCTAAAATCCAGTATCCAAGCCGATTTCAGAGAAACCTACCACTTACCTACCACTTACCTACCACCCGGGTGGTAAGTTGCAGACATCATTAAAAGCCTCATCAGAAGCCTGTTCAAAAATTTCAATACTCGAAACCTACCACCTGCGTCCCCTATTATTTACTACTACTAATAATAGCAGTATAATTGATCCTGAAAAGAGGTGATAGAAA-

5'-DnaA box-3'      3'-DnaA box-5'     Spacer     DnaA-trio            ATP-DnaA box
AT-rich region     GATC   CtrA binding motif     Fis binding site     IHF binding site
The information of repeat sequences

Motif ACCTACCACC

StartP-valueSite
4808.58e-07AATACTCGAAACCTACCACCTGCGTCCCCT
4028.58e-07CCTACCACTTACCTACCACCCGGGTGGTAA
3388.58e-07GTTACAGAAAACCTACCACCTAAAATCCAG
1858.58e-07TGCAAAGCAAACCTACCACCAAACTCTGTA
3802.18e-06TTTCAGAGAAACCTACCACTTACCTACCAC

Motif GTGGTAGGTTT

StartP-valueSite
2306.22e-08CAACTTCAGTGTGGTAGGTTTCTGAATCTCT
806.22e-08GGTAGGTTTAGTGGTAGGTTTTGTGTACATT
683.85e-07TGAAACTAAAATGGTAGGTTTAGTGGTAGGT
4155.21e-07TACCACCCGGGTGGTAAGTTGCAGACATCAT

Motif GACNATTTYAG

StartP-valueSite
3656.67e-07CAGTATCCAAGCCGATTTCAGAGAAACCTAC
2071.40e-06ACTCTGTATTGACCATTTTAGGACAACTTCA
2592.78e-06CTCATCAATAGACTATTTTAGTCTTTACAAA
2184.59e-06ACCATTTTAGGACAACTTCAGTGTGGTAGGT

Distribution of genes on leading or lagging strand
Distribution of nucleotide on leading or lagging strand
The result of BLAST Download

subject_id identity aln_length mismatches gaps q_start q_end s_start s_end e_value bit_score
ORI10030002 100.0 557 0 0 1 557 557 1 0.0 1029
ORI92530208 96.948 557 16 1 1 557 1 556 0.0 933
ORI93030276 95.691 557 23 1 1 557 557 2 0.0 894
ORI90030156 95.691 557 23 1 1 557 1 556 0.0 894