RefSeq NC_002147
DoriC accession number pORI00000035
OriC length 214 nt
OriC AT content 0.5047
The location of oriC region 20429..20642 nt
Browse in NCBI
OriC map
OriC sequences
TCAGGGTTTCATCCAATTTAAAGCTCCGCTCGACTGAGATGGACTGGCTCTCACCGCAAAAGAAAAAGGCCCCCGAAACGGCGTTCCGGAAGACCTTCTCTGTAGTCTCGCAGCTAAGAGAATCGCATTTCCAGGAATCGTAGTCAAGGGTCCCGTAAGGGAAAGCGTCATTTCGACGGGCGGATTTCAATTGCCTAACAAAAGGTAAAAGGAA
TCAGGGTTTCATCCAATTTAAAGCTCCGCTCGACTGAGATGGACTGGCTCTCACCGCAAAAGAAAAAGGCCCCCGAAACGGCGTTCCGGAAGACCTTCTCTGTAGTCTCGCAGCTAAGAGAATCGCATTTCCAGGAATCGTAGTCAAGGGTCCCGTAAGGGAAAGCGTCATTTCGACGGGCGGATTTCAATTGCCTAACAAAAGGTAAAAGGAA

AT-rich region
The information of repeat sequences

Motif GGVTTTC

StartP-valueSite
1827.78e-05TTCGACGGGCGGATTTCAATTGCCTAA
41.14e-04TCAGGGTTTCATCCAATTTA
1252.30e-04TAAGAGAATCGCATTTCCAGGAATCGT
462.30e-04GAGATGGACTGGCTCTCACCGCAAAAG
802.72e-04CCCCCGAAACGGCGTTCCGGAAGACCT

Motif GTAGTC

StartP-valueSite
1402.02e-04TCCAGGAATCGTAGTCAAGGGTCCCG
1022.02e-04GACCTTCTCTGTAGTCTCGCAGCTAA

Motif CTYCKCT

StartP-valueSite
952.84e-05TCCGGAAGACCTTCTCTGTAGTCTCGC
241.34e-04CAATTTAAAGCTCCGCTCGACTGAGAT

The result of BLAST Download

subject_id identity aln_length mismatches gaps q_start q_end s_start s_end e_value bit_score
pORI00000035 100.0 214 0 0 1 214 1 214 0.0 396
pORI00000039 91.549 213 18 0 2 214 2 214 0.0 294