RefSeq NC_001318.1
Accession number NC_001318.1
DoriC accession number ORI10040004
OriC length 240 nt
OriC AT content 0.8
The location of oriC region 458037..458276 nt
Browse in NCBI
OriC map
OriC sequences
dnaAACTTAATTGAAGAATCAAAAATTATTTTAAACAATTGAACCAAATAATTTATCAAAAATACAACAAAAAAACAACCTACAATTTAACAAGATATTTACTTGCATCATATAGTATTAAATACAATTAAACAATCAAACAGTAGCTTACTACTATTACTACTATATATCTATAAAAAATAAAAATACAAAATCCACAAAATCTTATTAAGATAAAATGTAATAGAATATATAAGGAGGCATCdnaN
dnaAACTTAATTGAAGAATCAAAAATTATTTTAAACAATTGAACCAAATAATTTATCAAAAATACAACAAAAAAACAACCTACAATTTAACAAGATATTTACTTGCATCATATAGTATTAAATACAATTAAACAATCAAACAGTAGCTTACTACTATTACTACTATATATCTATAAAAAATAAAAATACAAAATCCACAAAATCTTATTAAGATAAAATGTAATAGAATATATAAGGAGGCATCdnaN
dnaAACTTAATTGAAGAATCAAAAATTATTTTAAACAATTGAACCAAATAATTTATCAAAAATACAACAAAAAAACAACCTACAATTTAACAAGATATTTACTTGCATCATATAGTATTAAATACAATTAAACAATCAAACAGTAGCTTACTACTATTACTACTATATATCTATAAAAAATAAAAATACAAAATCCACAAAATCTTATTAAGATAAAATGTAATAGAATATATAAGGAGGCATCdnaN
dnaAACTTAATTGAAGAATCAAAAATTATTTTAAACAATTGAACCAAATAATTTATCAAAAATACAACAAAAAAACAACCTACAATTTAACAAGATATTTACTTGCATCATATAGTATTAAATACAATTAAACAATCAAACAGTAGCTTACTACTATTACTACTATATATCTATAAAAAATAAAAATACAAAATCCACAAAATCTTATTAAGATAAAATGTAATAGAATATATAAGGAGGCATCdnaN
dnaAACTTAATTGAAGAATCAAAAATTATTTTAAACAATTGAACCAAATAATTTATCAAAAATACAACAAAAAAACAACCTACAATTTAACAAGATATTTACTTGCATCATATAGTATTAAATACAATTAAACAATCAAACAGTAGCTTACTACTATTACTACTATATATCTATAAAAAATAAAAATACAAAATCCACAAAATCTTATTAAGATAAAATGTAATAGAATATATAAGGAGGCATCdnaN
dnaAACTTAATTGAAGAATCAAAAATTATTTTAAACAATTGAACCAAATAATTTATCAAAAATACAACAAAAAAACAACCTACAATTTAACAAGATATTTACTTGCATCATATAGTATTAAATACAATTAAACAATCAAACAGTAGCTTACTACTATTACTACTATATATCTATAAAAAATAAAAATACAAAATCCACAAAATCTTATTAAGATAAAATGTAATAGAATATATAAGGAGGCATCdnaN
dnaAACTTAATTGAAGAATCAAAAATTATTTTAAACAATTGAACCAAATAATTTATCAAAAATACAACAAAAAAACAACCTACAATTTAACAAGATATTTACTTGCATCATATAGTATTAAATACAATTAAACAATCAAACAGTAGCTTACTACTATTACTACTATATATCTATAAAAAATAAAAATACAAAATCCACAAAATCTTATTAAGATAAAATGTAATAGAATATATAAGGAGGCATCdnaN
dnaaACTTAATTGAAGAATCAAAAATTATTTTAAACAATTGAACCAAATAATTTATCAAAAATACAACAAAAAAACAACCTACAATTTAACAAGATATTTACTTGCATCATATAGTATTAAATACAATTAAACAATCAAACAGTAGCTTACTACTATTACTACTATATATCTATAAAAAATAAAAATACAAAATCCACAAAATCTTATTAAGATAAAATGTAATAGAATATATAAGGAGGCATCdnan
dnaAACTTAATTGAAGAATCAAAAATTATTTTAAACAATTGAACCAAATAATTTATCAAAAATACAACAAAAAAACAACCTACAATTTAACAAGATATTTACTTGCATCATATAGTATTAAATACAATTAAACAATCAAACAGTAGCTTACTACTATTACTACTATATATCTATAAAAAATAAAAATACAAAATCCACAAAATCTTATTAAGATAAAATGTAATAGAATATATAAGGAGGCATCdnaN
dnaAACTTAATTGAAGAATCAAAAATTATTTTAAACAATTGAACCAAATAATTTATCAAAAATACAACAAAAAAACAACCTACAATTTAACAAGATATTTACTTGCATCATATAGTATTAAATACAATTAAACAATCAAACAGTAGCTTACTACTATTACTACTATATATCTATAAAAAATAAAAATACAAAATCCACAAAATCTTATTAAGATAAAATGTAATAGAATATATAAGGAGGCATCdnaN
dnaAACTTAATTGAAGAATCAAAAATTATTTTAAACAATTGAACCAAATAATTTATCAAAAATACAACAAAAAAACAACCTACAATTTAACAAGATATTTACTTGCATCATATAGTATTAAATACAATTAAACAATCAAACAGTAGCTTACTACTATTACTACTATATATCTATAAAAAATAAAAATACAAAATCCACAAAATCTTATTAAGATAAAATGTAATAGAATATATAAGGAGGCATCdnaN

5'-DnaA box-3'      3'-DnaA box-5'     Spacer     DnaA-trio            ATP-DnaA box
AT-rich region     GATC   CtrA binding motif     Fis binding site     IHF binding site
The information of repeat sequences

Motif GWWGCATC

StartP-valueSite
2337.61e-07AATATATAAGGAGGCATC
982.82e-05AAGATATTTACTTGCATCATATAGTATT
1399.22e-05CAATCAAACAGTAGCTTACTACTATTAC
99.22e-05ACTTAATTGAAGAATCAAAAATTATT

Motif CTACTA

StartP-valueSite
1564.11e-04ACTACTATTACTACTATATATCTATA
1474.11e-04CAGTAGCTTACTACTATTACTACTAT

Motif CAATTKAAC

StartP-valueSite
326.95e-06TTATTTTAAACAATTGAACCAAATAATTT
793.74e-05AAACAACCTACAATTTAACAAGATATTTA

Distribution of genes on leading or lagging strand
Distribution of nucleotide on leading or lagging strand
The result of BLAST Download

subject_id identity aln_length mismatches gaps q_start q_end s_start s_end e_value bit_score
ORI96010682 100.0 240 0 0 1 240 1 240 0.0 444
ORI92740167 100.0 240 0 0 1 240 1 240 0.0 444
ORI10040004 100.0 240 0 0 1 240 1 240 0.0 444
ORI96010681 99.583 240 1 0 1 240 1 240 0.0 438