RefSeq NC_000917.1
DoriC accession number aORI10010006
OriC length 715 nt
OriC AT content 0.607
The location of oriC region 1429586..1430300 nt
Browse in NCBI
OriC map
OriC sequences
AGTTAATCTTGACTCTCAATAGTAGAAAAGAGTGATGGTCCCTCTACCCTAGTTTTGGGGGGAAGCGAGCGGGAAAACTTAGGGAGGATAAAATTAAAGAAACTCTTTGTAAGCCAGATGTAAATTCAATAGCGCATCAATAAAGGTCTCACCAAATTCCGCAATAATGCTGAAGGGAAGCAGCTGAACCCATGCGATTTTAGGGAGATTTTTACTCGAAACCGTCTTTTTTGTGAGTTCTCGGGAGCAAAGAAGTGGTTGCTTGAAGCCTCTACAAATTGATTGGCTTTATTTCTCGCCAATTGAGTGGAGAGTGAAATCAAATCGTGAAACTTGCAGATTAAATCAAAAAAACATATCTCCAACCCATTTCCAAAATAAACTTTTTTGCGCAAATTTTTATTTCTGAAATCCTCCCTAACCTATTTTTCCAAACTTCCACAGGAAACAAAGGGGTGGTGGCATGCAATTCTGCAGTTTCAAAAATGAATGTTGGTGGCCTGAGTTTGAAGCTTCCAAAACAATCTCAACGTTCGAAAATCGAAAATTGGTTCTTACAGCTGCAAATTTAACTTTTCCATCTTTCTGCACTCCTCTTCACAAACAATCCATTATAAAGCTCCTGTCCCCGAATTTGCCCTTCTGTATCCTTTTCCACATTTTCCACAGGAAACAAAGGGGGTAGGCTTAAGTAATGCATGTGTAATACGAGAGT
AGTTAATCTTGACTCTCAATAGTAGAAAAGAGTGATGGTCCCTCTACCCTAGTTTTGGGGGGAAGCGAGCGGGAAAACTTAGGGAGGATAAAATTAAAGAAACTCTTTGTAAGCCAGATGTAAATTCAATAGCGCATCAATAAAGGTCTCACCAAATTCCGCAATAATGCTGAAGGGAAGCAGCTGAACCCATGCGATTTTAGGGAGATTTTTACTCGAAACCGTCTTTTTTGTGAGTTCTCGGGAGCAAAGAAGTGGTTGCTTGAAGCCTCTACAAATTGATTGGCTTTATTTCTCGCCAATTGAGTGGAGAGTGAAATCAAATCGTGAAACTTGCAGATTAAATCAAAAAAACATATCTCCAACCCATTTCCAAAATAAACTTTTTTGCGCAAATTTTTATTTCTGAAATCCTCCCTAACCTATTTTTCCAAACTTCCACAGGAAACAAAGGGGTGGTGGCATGCAATTCTGCAGTTTCAAAAATGAATGTTGGTGGCCTGAGTTTGAAGCTTCCAAAACAATCTCAACGTTCGAAAATCGAAAATTGGTTCTTACAGCTGCAAATTTAACTTTTCCATCTTTCTGCACTCCTCTTCACAAACAATCCATTATAAAGCTCCTGTCCCCGAATTTGCCCTTCTGTATCCTTTTCCACATTTTCCACAGGAAACAAAGGGGGTAGGCTTAAGTAATGCATGTGTAATACGAGAGT
AGTTAATCTTGACTCTCAATAGTAGAAAAGAGTGATGGTCCCTCTACCCTAGTTTTGGGGGGAAGCGAGCGGGAAAACTTAGGGAGGATAAAATTAAAGAAACTCTTTGTAAGCCAGATGTAAATTCAATAGCGCATCAATAAAGGTCTCACCAAATTCCGCAATAATGCTGAAGGGAAGCAGCTGAACCCATGCGATTTTAGGGAGATTTTTACTCGAAACCGTCTTTTTTGTGAGTTCTCGGGAGCAAAGAAGTGGTTGCTTGAAGCCTCTACAAATTGATTGGCTTTATTTCTCGCCAATTGAGTGGAGAGTGAAATCAAATCGTGAAACTTGCAGATTAAATCAAAAAAACATATCTCCAACCCATTTCCAAAATAAACTTTTTTGCGCAAATTTTTATTTCTGAAATCCTCCCTAACCTATTTTTCCAAACTTCCACAGGAAACAAAGGGGTGGTGGCATGCAATTCTGCAGTTTCAAAAATGAATGTTGGTGGCCTGAGTTTGAAGCTTCCAAAACAATCTCAACGTTCGAAAATCGAAAATTGGTTCTTACAGCTGCAAATTTAACTTTTCCATCTTTCTGCACTCCTCTTCACAAACAATCCATTATAAAGCTCCTGTCCCCGAATTTGCCCTTCTGTATCCTTTTCCACATTTTCCACAGGAAACAAAGGGGGTAGGCTTAAGTAATGCATGTGTAATACGAGAGT

ORB     AT-rich region
The information of repeat sequences

Motif YCHTTTTYCHNADTTTYCRSRGGAAACRAAGGGG

StartP-valueSite
6482.31e-16CCCTTCTGTATCCTTTTCCACATTTTCCACAGGAAACAAAGGGGGTAGGCTTAA
403.60e-15GAGTGATGGTCCCTCTACCCTAGTTTTGGGGGGAAGCGAGCGGGAAAACTTAGG
4239.83e-15CCTCCCTAACCTATTTTTCCAAACTTCCACAGGAAACAAAGGGGTGGTGGCATG
2251.54e-13CTCGAAACCGTCTTTTTTGTGAGTTCTCGGGAGCAAAGAAGTGGTTGCTTGAAG

Motif TGGTGGCMTG

StartP-valueSite
4942.68e-07AAATGAATGTTGGTGGCCTGAGTTTGAAGC
4576.83e-07AACAAAGGGGTGGTGGCATGCAATTCTGCA

Motif TTKCTKNAHTCCTC

StartP-valueSite
5835.86e-08CTTTTCCATCTTTCTGCACTCCTCTTCACAAACA
4039.88e-08CAAATTTTTATTTCTGAAATCCTCCCTAACCTAT
2591.75e-07AAAGAAGTGGTTGCTTGAAGCCTCTACAAATTGA
2841.24e-06ACAAATTGATTGGCTTTATTTCTCGCCAATTGAG

The result of BLAST Download

subject_id identity aln_length mismatches gaps q_start q_end s_start s_end e_value bit_score
aORI10010006 100.0 715 0 0 1 715 1 715 0.0 1321